Garantiitingimused

Kris Grupp OÜ (Printerikeskus) vahendab müüdud kaupadele tootja garantiid, garantiiprotseduure ning garantiiremonti. Garantiiaja pikkus on määratletud tootja poolt. Kris Grupp OÜ juhindub garantii andmisel Eesti Vabariigi seadustest ja vastavatest ettekirjutustest. Garantiiaja pikkus on välja toodud seadet tutvustvas spetsifikatsioonis. Erinevate tootjate ja/või kaubagruppide osas on garantiiaja pikkus erinev.

Printerikeskuse tellimiskeskkonnast, aadressil www.printerikeskus.ee ostetud kauba või Printerikeskuse Tallinna või Tartu teeninduskeskusest ostetud kauba garantiiteeninduse vahendaja on Kris Grupp OÜ asukohaga Peterburi tee 14a, 11411 Tallinn ja Emajõe 1a, 51008 Tartu. Kõikide Kris Grupp OÜ poolt müüdavate toodetega seotud garantii küsimustega võib pöörduda Kris Grupp OÜ teeninduskeskuste poole: e-mail info@printerikeskus.ee, tel. 6217135 (Tallinnas) ja 7390635 (Tartus). Kris Grupp OÜ jätab endale õiguse kliendi kiirema ja parema teenindamise huvides suunata klient otse vastava toote garantiihooldust teostava Eestis asuva partneri juurde.

Garantiiaeg algab ostuarve väljastamise kuupäevast. Garantiiteeninduse teostamiseks on Kris Grupp OÜ-l õigus nõuda ostuarve või selle koopia esitamist. Ostuarve või selle koopia esitamata jätmise korral võtab Kris Grupp OÜ endale õiguse keelduda garantiihoolduse ja -remondi vahendamisest. Samuti võtab Kris Grupp OÜ endale õiguse keelduda garantiiremodist, kui tootel on füüsiline kahjustus, mis on tekkinud või tekitatud kliendi süül või ettevaatamatuse ja hooletuse tõttu; tootel on rikutud garantiikleebis; toote seerianumber on puudu, rikutud või pole loetav; toote garantiiaeg on läbi; tootele on paigaldatud lisakleebiseid, mille tõttu toote mudel, seerianumber, tootmisaeg vm garantiiaega tõendav info pole loetav; toode varustatakse või kasutatakse koos osade, komponentide või välisseadmetega, mis ei ole tootja poolt konkreetseks rakenduseks lubatud; toodet on teenindanud ja/või remontinud tootja poolt volitamata isik.

Garantiiteenuse alla ei kuulu tarkvara- ja ühilduvusega seotud probleemid; transpordi käigus tootele tekkinud füüsilised vigastused; pakendite kahjustused; kuluvad osad ja tarvikud, näiteks printerite tindi- või tahmakassetid.

Garantii ei hõlma seadme väärast või asjatundmatust kasutamisest, kliendi või kolmanda isiku poolsest valest kohtlemisest tingitud defektide diagnoosimist ja kõrvaldamist. Siia alla kuuluvad ka mehaanilised vigastused, niiskusest, tolmust, võõrkehadest jms., vääramatust jõust (pikselöök, üleujutus, sõda, vms), määrdumisest (printeri paberiveo rullid, jms), ebatavalistest ümbrusmõjudest nagu ülepinge, magnetväljad jms. põhjustatud defektid. Toote garantiiremondis viibimise ajaks kliendile asendusseadet ei väljastata, väljaarvatud juhul kui seadmele on sõlmitud täishooldusleping.

X